Laboratorij kreativnosti

Udruga za razvoj kreativnih potencijala djece, mladih i odraslih


NOVO

MARTE MEO – prirodna podrška razvoju

Marte Meo metodu razvila je 1987. Maria Aarts na temelju svog rada s djecom, mladima i roditeljima u Nizozemskoj, a danas predstavlja komunikacijski standard u radu s djecom i obiteljima. Izvedenica Marte Meo znači „svojim vlastitim snagama”. Cilj je ohrabrivanje u korištenju svojih vlastitih snaga za unapređenje i poticanje razvojnog procesa kod djece, roditelja i profesionalaca, kako bi optimalno koristili svoje kapacitete.

To je praktični model za razvoj vještina za odgoj djece u dnevnim interakcijama. Daje konkretne informacije kako poduzeti malene praktične korake. Marte Meo temeljne informacije su imitiranje prirodnog razvojnog modela. Pomoću prirodnog razvojnog procesa pomažemo obnavljanu disfunkcionalnog razvojnog procesa.

Marte meo se pokazao izuzetno korisnim u pružanju podrške roditeljima djece od najranije dobi do adolescencije koji žele poboljšati međusobnu komunikaciju i osvijestiti kako mogu podržati djetetov razvoj , roditeljima djece s teškoćama u razvoju, djeci s emocionalnim smetnjama ili poremećajima u ponašanju, djeci s ADHD-om i njihovim roditeljima.

Točka za početak terapije je kratka video snimka interakcije dijete –roditelj prilikom presvlačenja, hranjenja, slobodne igre ili učenja. Video snimke i interakcijska analiza služe za skupljanje informacija o ponašanju u svakodnevnim interakcijama, daju klijentu uvid u njegovu stvarnost i njegove potencijale, te omogućuju praćenje napretka kroz terapiju i ostvarenja radnih točaka. Slike uspješnih interakcijskih momenata daju klijentu mogućnost učenja i uživanja u vlastitom uspjehu.

Marte meo terapeut dolazi u obiteljski dom i nakon razgovora s roditeljem odabire interakciju koju će snimiti. Na temelju inicijalne snimke i interakcijske analize terapeut postavlja radne točke, te tijekom slijedećeg susreta i zajedničkog pregledavanja snimke prenosi te informacije klijentu (roditelju). Time klijent dobiva na vrlo konkretan način uvid u vlastito ponašanje koje podupire razvoj djeteta i poboljšava komunikaciju u obitelji. Nakon dogovorenog perioda vremena radi se kontrolna snimka kako bi se dobio uvid u ostvarenje radnih točaka i prema potrebi postavile nove radne točke.

VAŽNO: Roditelji koji su zainteresirani za ovakav oblik rada mogu na slijedećoj e-mail adresi info@laboratorij-kreativnosti.hr dobiti informacije o marte meo metodi ili dogovoriti prvi susret s terapeutom.

Vrijeme provedeno u Marte meo terapiji je vrijeme rasta, razvoja i napredovanja.

 

Vesna Jerković, prof. psihologije i marte meo terapeut

 

 

Marte Meo